Siła cierpienia, czyli sztuka naprawy własnego życia

Siła cierpienia, czyli sztuka naprawy własnego życia

Siła cierpienia oraz walka z bólem i strasznymi, chorobliwymi problemami życia, jest nie rozerwanym elementem bytowania w iluzorycznym teatrze cieni (1). Jeśli zdamy sobie z tego sprawę i będziemy świadomi celu naszego życia, osadzonego na jednoczesnym zdobywaniu doświadczeń w wielu wymiarach (2), to odkryjemy złoty środek, pozwalający na zaadoptowanie naszego jestestwa, w skrajnych warunkach życia, wśród egoistycznych wirusów, tworzących problemy oraz błędy naszego fizycznego bytowania.

Edukacja lustrzana (3), tworzy rany emocjonalne i porażki, niepozwalające się podnieść naszej tożsamości z objęć dekonstrukcji (4).

Jednakże, jeśli porzucisz promowany w mediach uśmiech, rozemocjonowanego wariata, będziesz mógł wykorzystać zadany tobie ból emocjonalny, jako narzędzie wyjścia z systemu kontroli (5).

Dekonstrukcja, pozwala na przeistoczenie prawa naturalnego w prawo zwierząt (6) oraz wartości w puste slogany, pozwalające na tolerancje prywatnych porażek, tworzących negatywny system moralny, akceptowany w społeczeństwie ze strachu przed odrzuceniem (7).

Złoty łącznik

Aby nasze ciało, umysł i dusza, mogły załatać specjalne wykreowane pęknięcia emocjonalne i psychiczne, potrzebna jest alegoryczna technika zwana – Złotym Łączeniem (Kintsugi).

Japończycy, za pomocą techniki kintsukuroi, naprawiają potłuczone wyroby ceramiczne, których elementy, są łączone za pomocą laki z dodatkiem sproszkowanych metali szlachetnych, takich jak złoto, srebro lub platyna.

Końcowym efektem jest odtworzenie zniszczonego przedmiotu i dodatkowe ozdobienie go żyłkami – rzekami szlachetnych metali. Technika kintsugi jest pracochłonna, dlatego też naprawie poddawane są zazwyczaj przedmioty szczególnie ważne lub lubiane przez użytkownika. Ponadto tradycyjnie przypisuje się tak naprawionemu przedmiotowi większą wartość artystyczną, niż posiadał przed zniszczeniem.

Niszczenie wolności życia

Szamani (8), patrząc na wpływ archontów (9) na ziemie i życie na ziemi, wywnioskowali, iż najlepszą metodą kontroli, jest wzmocnienie sił archontów w czasie kiedy ciało i dusza człowieka, nie są wstanie wyrwać się spod wpływu danego ciała niebieskiego.

Stąd też ból emocjonalny, czy terror psychiczny, rodzi się za pomocą sztucznie wykreowanych przeciwności losu, generowanych przez szkoły, urzędy, zakłady pracy, relacje społeczne, rodzinne, czy partnerskie …, powstające na skutek, zwielokrotnienia wpływu konkretnych archontów o danej porze roku, miesiąca, czy dnia … na czynnik ludzki.

Niepowodzenia, nieszczęścia burzą personalny porządek i bezpieczeństwo naszego wnętrza, tworząc chaos i negatywne emocje, co nie pozwala się skupić na personalnym czasie, ładzie i prawie, wtedy też, odrzucamy personalnego Boga oraz wiarę człowieka w niego samego (10).

Brutalna strona życia, często pokazuje nam swoją twarz, ale dzięki świadomości ruchu archontów, oraz wpływu kontroli człowieka przez człowieka, możemy przezwyciężyć trudności i czerpać siłę z każdego zadanego nam bólu …

Pojedyncza istota, to tylko klucz do stada, ponieważ stada idąc za idolem (11), celebrują narzucone im rewolucje (12), wojny i ideologie ( w tym przekomiczną ideologie wpływu Co2 na ludzkie środowisko (13) ) oraz ich porażki i dramaty, które są wyżej cenione od sukcesów stad i pojedyńczych jednostek, wychodzących z ideologii ludzkiego kapitału (14).

Oto droga, która musi przebyć świadomy siebie i swojego otoczenia – człowiek :

Zbiory

Zbierz fragmenty swojej zniszczonej jaźni, ciała i duszy. Świadomość istnienia zewnętrznej, negatywnej siły, mającej wpływa na ciebie, pozwoli ci dostrzec w rozbitych fragmenty, obce naleciałości, będące powodem twojej tragedii … Przypatrz się, a zobaczysz maleńkie ślady, będące dowodem działania trzeciej siły (15), której wpływ lekceważysz każdego dnia, a które nie pozwalą ci zapomnieć o danej chorobie, danym problemie, czy tragedii …

Pamiętaj – trzecia siła, kreuje w tobie kopie zewnętrznego podziału, w której teza i antyteza, niszczą twoje rozdarte wnętrze oraz relacje życiowe.

Jeśli potrafisz znaleźć w swoim wnętrzu resztki trzeciej siły, nie możesz tego zlekceważyć, ponieważ bez ich usunięcia, nigdy nie odbudujesz i nie scalisz swego wnętrza. Wymuszony ból do którego ciągle wracasz, powoduje oszukiwanie samego siebie i swego wnętrza.

Oddziel, to, co bolesne od tego, co należy i zawsze należało do twego wnętrza. Kiedy już tego dokonasz, możesz przejść do umotywowania swego życia i odnalezienia własnej wizji i legendy (16).

Poznaj swoją motywację

Aby móc zjednoczyć, to, co zostało zniszczone i rozproszone, musisz znaleść ku temu najistotniejszy – pierwotny powód. Możesz scalić swe fragmenty dla partnera, przyszłego partnera, czy dla rodziny, ale głównym powodem scalenia swego wnętrza, jesteś ty sam, ponieważ bez wewnętrznego bezpieczeństwa i spokoju, nie jesteś wstanie odbudować własnej tożsamości.

Określenie powodu zmiany, tworzy siłę do działania, dzięki której przejdziesz, przez cały proces odbudowy twojej jaźni.

Dlaczego wstajesz każdego dnia? Jaką masz motywację do życia ? Japończycy nazywają to ikigai, to Twój powód do życia i bytowania. Każdy z nas ma ikigai, choć czasem, nie jesteśmy tego świadomi, żyjąc w utopii, zbudowanej przez ideologie systemu – wyzysku człowieka, przez człowieka (17)… Odnalezienie swojego ikigai, daje ogromną satysfakcje i poczucie odrębności i świadomego samoograniczenia, bez którego nie istnieje proces samostanowienia i samorealizacji (18).

Każdy z nas, dzięki chaosowi tragedii, dramatu, czy kryzysu … stawia sobie pytanie o sens własnego bytowania i motywacji własnego życia.

Jednak żaden chaos, nie odpowie wam na to ważne dla was pytanie. Sens życia, jest najważniejszą kwestią waszego bytowania, ponieważ odpowiada wam na pytanie – skąd przybyłem i dokąd zmierzam (19).

Rozbudzona świadomość, zawsze odpowie wam na pytanie o sens waszego życia, a jest nim doświadczenie, pozwalające wam zrozumieć sens ewolucji duchowej (20), dążącej do pozytwnego, altruistycznego życia, odciągającego was, od karmy negatywnej (21) i wiecznego koła życia fizycznego (22).

Gdy jesteśmy w cyklonie bólu, tego typu pytania prowadzą nas do rozpaczy, której należy na tym etapie życia – unikać. Nie można czekać na kryzys, aby ustalić własny cel i sens życia !

Sensu życia i tego, co naprawdę pragniesz, trzeba poszukiwać w bardziej sprzyjających nam okolicznościach, których możesz mieć sporo dzięki zrozumieniu idei czasu i ładu personalnego (10).

Siła i odwaga

Kiedy już odnajdziesz i określisz swoje ikigai, będziesz miał coś wartościowego, co zapewni ci siłę i odwagę, pomagającą ci w trudnych momentach twojego życia.

Świadoma rekonstrukcja, pomaga w chwilach gdy teraźniejszość przybierze ciemne i ponure barwy, gdy czujesz rozdzierający ból oraz cierpienie.

Już sama energetyczna świadomość sensu życia i ukrytych marzeń, pozwala na szczegółowe przyjrzenie się przyczynie rozkładu twojego wnętrza.

Czy zebranie wszystkich fragmentów jest konieczne ?

Kiedy jesteśmy niechlujni w naszych działaniach i składamy wizerunek nowego świata (23), tylko z tych części, w których upatrujemy płonne nadzieje, okłamujemy samych siebie, poprzez unikanie starcia z nieuniknionym i spychanym na siłę – problemem.

Jakoś to będzie, to ulubiony slogan tchórzy i oszustów, uznających, że najgorsze mają już za sobą, a czas pomoże poukładać sprawy na swoim miejscu.

Ta błędna ocena sytuacji, pozwala wzmocnić się trzeciej sile (15), która przegrupuje tezę i antytezę w celu ponownego wepchnięcia cię na niespokojne fale bezdennego oceanu.

Dlatego też, tak ważne jest znalezienie wszystkich fragmentów naszej jaźni i ułożenie ich w logiczny, ciągły sposób, który pozwoli wykryć to, co ukryte i co niepasujące do naszej duchowości i tożsamości.

Pamiętaj, każdy otwarty portal, każde niedomknięte drzwi, prowadzą do zaognienia ataku trzeciej siły, tworzącej w tobie nowe ideologie, oparte na tezie i antytezie, co doprowadzi do sztucznego, naprzemiennego stanu niepokoju, strachu, euforii, czy depresji (24) …

Zamiast uciekać przed potworami z przeszłości, trzeba im spojrzeć prosto w oczy. Zakończenie problemu, nie oznacza końca cierpienia. Problemy muszą zostać zamknięte w sposób aktywny.

Zbieraj tylko rdzenne i niezanieczyszczone ideologią trzeciej siły fragmenty

Ból i cierpienie, mogą prowadzić do wielu, czasem wręcz toksycznych emocji, takich jak gniew, frustracja, rozgoryczenie, agresja, hejt, złe oko, mowa nienawiści (25), czy nienawiść …

Każdy fragment składanej na powrót jaźni, musi zostać oczyszczony z negatywnych emocji. Trzecia siła, tworzy z ciebie agresywną bestie lub użalającą się nad sobą ofiarę, ponieważ przybieramy rolę wykreowaną przez ideologię tezy lub antytezy wewnętrznego podziału.

Trzecia siła, pcha nas do pochopnie wyciąganych wniosków, budowanych na bazie opcji, do której najlepiej pasuje nasz nowo powstały światopogląd, oparty na przyjmowanych z zewnątrz opiniach i sugestiach (11).

Warto poświecić trochę personalnego czasu (10a), na rozważenie wszystkich wydarzeń z przeszłości, które zaważyły na proces twojego rozpadu. Dlaczego pozbyłeś się swojej tożsamości ? Dlaczego przyjęłaś do swego wnętrza ideologie tezy i antytezy ? Dlaczego podział, został uruchomiony za pomocą czynnika nadmiernego łaknienia (18) ?

W swoich rozważaniach, upewnij się, że niczego nie pominąłeś. Zbierz fragmenty, aby zrozumieć to, co ci się przytrafiło, co czujesz i co myślisz.

Dogłębna analizuj sytuacji

Czy naprawdę, to, co zaczeło nas z dziwnych powodów angażować, ma jakikolwiek sens ? Teza i antyteza partii, klubu, korporacji, gadżetu … , to tylko forma podziału i nadmiernego łaknienia, które angażuje nas w proces – wsparcia obcej siły i jej antytezy oraz zniszczenia własnego wnętrza.

W takich warunkach, nie może istnieć żadna forma związku i rodu, ponieważ rozerwane ideowo jednostki, kierujące się zarazą tezy lub antytezy, budują na swoim nieszczęściu – odpowiedzialność za cudze szczęście i dobrobyt. Egoizm, niszczy altruizm oraz odpowiedzialność za własny byt i byt własnego rodu. Tak zbudowano każdą formę cywilizacji, państwa, ustroju i religii, tak powstały fortuny i korporacje … tak bogacił się każdy klin (15), skutecznie dzielący społeczeństwa, rody i związki.

Ktoś celowo, z pełną premedytacją zbudował tezę i antytezę, aby stworzyć fałszywy cel naszego życia, w którym porzucamy swe marzenia, dobrobyt, bezpieczeństwo oraz czas, ład, prawo i Boga personalnego (10), na rzecz wsparcia trzeciej siły, która buduje iluzje świata oraz utopie fetyszy, które szepcą nam, że pieniądz, seks, prokreacja, tytuł, stopień, rola, są ważniejsze od personalizacji naszej tożsamości …

Tak powstaje dekonstrukcja naszej jaźni i tak roztrzaskuje się wartości moralne, sprowadzając nasz byt w niebyt ideologicznego uzależnienia i nałogu (26).

Aby na nowo poskładać fragmenty naszej jaźni i przeprowadzić proces ponownego scalenia, trzeba dobrze zrozumieć to, co się wydarzyło w naszym życiu i wyciągnąć z tego celne wnioski.

Jednakże pamiętaj, dokonując analizy swojego życia, nie wolno tobie zniekształcać żadnych wspomnień, a tym bardziej rzeczywistości, dodając lub usuwając istotne elementy.

Jeśli mary wkradną się w proces powtórnego scalenia, zburzysz prawdę i na zawsze pozostaniesz w urojeniach (27). Nie wolno tworzyć nadinterpretacji i zniekształconych form postrzegania zdarzeń. Trzeba przeanalizować to, co się wydarzyło, co wycierpieliśmy, bez dodatkowych filtrów, łagodzenia i komplikowania.

Co się wydarzyło ? Dlaczego to się wydarzyło ? Jaka była twoja pierwsza reakcja ? Czemu tak zareagowałeś ? Jakie są konsekwencje twoich działań ?

Analizowanie własnej przeszłości, nie jest łatwe i wymaga czasu personalnego, bez tego nie uda się poskładać wszystkich elementów twojej jaźni.

Wnioski

Nie chodzi tutaj o drażliwe rozpamiętywanie, czy nie możliwe zapomnienie, lecz o właściwe zarchiwizowane i wykorzystanie wspomnień oraz przeżyć w celu wyciagnięcia z nich właściwych i miarodajnych wniosków.

Przeszłość wpływa na nasze życie, ale go nie określa. Jesteśmy w stanie zamknąć jeden portal, aby otworzyć inny. Trwanie w przeszłości, będzie zatruwać naszą teraźniejszość i czekającą nas przyszłość.

Każda trauma i podążający za nią ogrom cierpienia, nie jest stanem chorobowym, czego pragnaną nam wmówić psychologowie, psychiatrzy (28) i inne ofiary edukacji lustrzanej i najemnicy systemu, wykorzystującego ludzi dla dobra innych ludzi …

Każda trauma, powstała na skutek działania trzeciej siły, ktoś podał nam broń wewnętrznego podziału, abyśmy mogli się sami zranić i skrzywdzić …

Każda wymyślona relacja seksualna nazywana związkiem, każda relacja zawodowa, społeczna, każdy fetysz – mamona, tytułu, roli, pozycji … dąży do stworzenia broni w procesie egoistycznej konfrontacji, dążącej do wyniszczenia duchowego, emocjonalnego i fizycznego …

Miej tego świadomość …

Pozwól jednak przeszłości być przeszłością. Nie można już jej zmienić. Wyciągnij wnioski i zamknij ten portal. Wykorzystaj wspomnienia, zlikwiduj te negatywne i zrób miejsce na nowe działania pozbawione wszelakich większych i mniejszych leków.

Tak zinterpretowana przeszłość, pozwala ci spojrzeć na wrogi tobie świat w sposób świadomy. Świadomość, to dobrze wykorzystana mądrość w celu odbudowy swojej tożsamości, odrębności, co tworzy silną odpowiedzialność za własny byt, ci kreuje spójność czasu, ładu, prawa i Boga personalnego oraz umożliwia skupić się na kręgu własnego życia, nie wychodzącego poza ramy magii intencyjnej – personalnej (29).

Pozytywna siła pozwoli naprawić własną tożsamość i pozbierać wszystkie kawałki naszej zburzonej z rozmysłem jaźni …

Czy już wiesz, jakie wnioski, możesz wyciągnąć z lekcji jaką dało ci hierarchiczne życie ?

Oczywiście możesz być dalej ignorantem i lekceważyć wszystkie otaczające cię fakty, ale od rzeczywistości nie uciekniesz, a każdy psychiczny odprysk, oddala cię od świadomego scalenia swego wnętrza.

Siła emocji

Szczęście, nie opiera się na wykreowanych, przeciwstawnych emocjach, dążących do sinusoidy emocjonalnej (30).

Zostaliśmy obdarzeni zdolnością leczenia ran fizycznych i emocjonalnych. Możemy się naprawić po zetknięciu z przeciwnościami i bronią wymierzoną w nasze ciało, umysł i duszę.

Siła emocjonalna, potrafi pokonać każdą formę manipulacji naukowej i płynącej z ludzkiego egoizmu oraz złego oka (31). Siła emocjonalna to nasze zdolności, zasoby, techniki i umiejętności, dzięki którym jesteśmy w stanie sprostać wyzwaniom, które pojawiają się na naszej drodze życia. Owa umiejętność podejmowania decyzji, pozwala rozpoznać stan swoich emocji oraz emocji osób wokół ciebie. Ta wyjątkowa zdolność, pozwala wykorzystać wewnętrzną motywacje, za pomocą magii intencyjnej i wykorzystać przeciwności do obrony naszego wnętrza (32).

Duchowość człowieka, nie jest stworzona do ataku, lecz do samoobrony, za pomocą wspomnianej wyżej magii intencyjnej. Jednostki, które świadomie lub nieświadomie wykorzystują manipulacje (33), terror i przemoc fizyczną, są zezwierzęconymi ludźmi, napędzanymi siłą egoizmu, stworzonego przez rozgrywki tezy i antytezy, tworzącej niebezpieczny dla wnętrza podział jednostkowy, będący lustrzanym odbiciem podziału społecznego, wykorzystywanego przez trzecią siłę.

Życie według własnych potrzeb, opiera się na mądrym wykreowaniu pożywienia, schronienia i odzienia, co nazywamy trudem (34), podczas gdy nadmierne łaknienie, sprowadza człowieka do roli niebezpiecznego pasożyta (35), żerującego na trudzie innych, co obrazuje nam kult-ur-a cywilizacyjna | hierarchiczna i system religijno – ustrojowy.

Większość ludzi rozwija poziom siły fizycznej i próżnej atrakcyjności, ale tylko nieliczni pracują i rozwijają moc siły emocjonalnej i duchowej.

Spróbuj wziąć odpowiedzialność za swoje życie w swoje własne ręce i zacznij decydować o kręgu własnego życia, odrzucając zewnętrze ideologie, manipulujące twoimi nastrojami, emocjami, poglądami, myślami oraz twoją własnością, która nie należy do państwa, rządu, urzędu (36), religii i innej formy prywatnego fetyszu i formy żerowania człowieka na człowieku.

Odbuduj swój krąg ze zniszczeń

Analiza już za nami, twoja świadomość wie gdzie leży problem, a szczątki twojej jaźni, zostały już oczyszczone z odpadów trzecie siły oraz tezy i antytezy.

Teraz rozumiesz, czym jest otaczające cię życie – iluzją, forma dekonstrukcji wartości moralnych i zasad społecznych, przekształconych z formy płaskiej w formę pionową (hierarchiczną).

Nadszedł już czas naprawy tego, co zepsute i odbudowy jaźni ze zniszczeń.

Przestań wykorzystywać traumę, jako użyteczne narzędzie własnego zagubienia i biedy, wszystko, co wycierpieliśmy i przeżyliśmy, może być formą uporządkowanego archiwum lub zdewastowanej barykady, oddzielającej cię od rzeczywistości, przez strach przed życiem i prawdziwą miłością.

Trzeba spojrzeć świadomie przed siebie i określić sobie nowy cel – świadomego snu – myśli – słów i działań (37), tworzących spójność nowego, świadomego życia.

Aby dojść do tego miejsca, musimy wykonać kilka czynności, by przejść proces odbudowy na gruncie emocjonalnym i duchowym.

Nigdy nie uciekaj przed przeciwnościami losu, nie bój się wrogów, nie bój się siebie, nie pozwól, aby niemoc oraz strach, przejęły kontrole nad twoim ciałem i duchem, nie pozwól, aby agresja i złe oko, wyprowadziły cię z równowagi.

Wykaż się spokojem i opanowaniem. Panuj nad swoim wewnętrznym dialogiem i świadomym snem. Skupi swoją uwagę na bliższej i dalszej perspektywie czasu personalnego. Dokonuj zmiany, za zmianą i zaakceptuj te zmiany, jako dokonane, świadome fakty, za które bierzesz pełną odpowiedzialność.

Odbudowanie swego wnętrza, nie jest kwestią jednego dnia, to proces, który wymaga czasu personalnego i cierpliwości.

Jeśli odpuścisz w jakimkolwiek momencie, istnieje ryzyko powrotu do systemu oraz powtórzenia procesu upadku i cierpienia.

Świadomość pozbawiona logiki i siły działania, jest procesem zamkniętego koła, w którym walczący o odbudowę człowiek, cofa się do punktu wyjścia tuż przed osiągnięciem wyznaczonego celu, popadając w stan reemisji.

Człowiek ulegający dekonstrukcji ma zdolność wyciągania wniosków, rekonstrukcji i powrotu do pierwotnej tożsamości, jednak to wymaga wewnętrznej walki, spokoju i siły. Alegorycznym symbolem tej mistycznej naprawy, jest coraz silniejszy i mądrzejszy, powstający z popiołów feniks

Rzeka mądrości wypełnia blizny

Każda rana boli i rani twoje oczy do dnia całkowitego zabliźnienia. Blizny emocjonalne zdobią drogę naszego jestestwa, które aby przetrwać, musi obrać drogę personalnego kręgu, w którym schroni się nasze ciało, umysł i dusza.

Niekiedy blizny, można zamienić na dzieła sztuki, które przypominają nam, iż świadomy człowiek, może uniknąć losu dzikiego zwierzęcia i członka manipulowanego stada.

Siła nie oznacza panowania nad innymi ludźmi, lecz umiejetność panowania nad sobą w nowej rzeczywistości, której droga, nie jest prostym, bezmyślnym procesem, jaki wykonuje zmanipulowany ignorant w cyklu zespolenia z ideologią poprawności politycznej.

Prawdziwą nauką, jest przekształcenie bólu w pierwotną tożsamość, naukę i nową rzeczywistość, odmienna od otaczające cię iluzji oraz utopii.

Ten proces, będący alegorią powstania feniksa z popiołów pokazuje, jak silna jednostka ulega jednoczesnemu zniszczeniu i odrodzeniu.

Idolu, archoncie, z mar twych powstałem, idąc w kierunku swoich marzeń

Utopia życia, stawia przed nami wiele specjalnie wykreowanych wyzwań – uprzykrzających nam życie, aby odciągnąć nas od personalnego czasu, ładu, prawa i Boga.

Już od dziecka, uczy się nas jak przeżywać traumę, ból, smutek, zmartwienie, czy problemy wykreowane przez teatralny system (38) władzy człowieka, nad człowiekiem.

Pamiętaj, bycie silnym, jest jedynym wyborem, jaki posiadamy w zetknięciu z systemem, który boi się faktów, logiki i prawdy, którą nie można podważyć i przekształcić.

Siła i wewnętrzne piękno, idą ręka w rękę z logiką, tworząc samostanowienie i samoograniczenie swego bytu. Pamiętaj, że idąc przez piekło (39) utopii, nie wolno ci się zatrzymywać, ponieważ ignorancja na zło i głupotę, wciągną jak bagno … Istota, stająca się częścią bagna, wciąga w otchłań poprawności politycznej i zepsucia innych, aby nikt, nie mógł być lepszy od niej, słabej istoty powielającej, edukacyjne (lustrzane) błędy swoich rodziców, dziadków, czy znajomych …

Idź, stawiaj czoła wszystkiemu, co przyniesie nam los. Zawsze bądź przygotowany na atak lub kontratak systemu, zawsze bądź gotów na przyjęcie ran i natychmiastową odbudowę.

Cierpienie, może nieść za sobą odbudowę naszej jaźni, a ból, może stać się narzędziem naszego odrodzenia i rozwoju.

Nie ważne ile praca da ci zarobić, ale ważne jest, czym uczyni cię trud działania i walki …

Liga Świata

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/wdd

https://trueshopl.wordpress.com

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://zrzutka.pl/94z6z8

1. http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/05/nieodrobione-lekcje-slepego-tumu.html

2. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/08/20/cel-zycia/

3. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/17/konformizm-i-edukacja-lustrzana/

4. https://manipulanci.wordpress.com/2017/03/14/ideologia-poprawnosci-politycznej-dekonstrukcja-i-promocja-cenzury/

5. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/01/obalenie-systemu-jaskini-platonskiej-czyli-dysput-logiczny-o-mozliwosciach-wolnej-jednostki/

6. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/07/prawo-natury-a-prawo-naturalne-czyli-czego-nie-wolno-mylic-w-drodze-do-oswiecenia/

7. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/05/21/przemoc-emocjonalna-i-psychologiczna-w-zwiazku-polityce-i-religii-za-pomoca-techniki-gaslightingu/

8. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/31/poczatek-kontroli-spolecznej-czyli-szamanizm-filozoficzny-egoistow-zwanych-tyranami/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/21/szamanska-wladza-nad-ludem-czyli-przekroczenie-idei-personalnosci/

9. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/25/swiadomy-sen-i-spojrzenie-na-nasz-dom/

10. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/30/swiete-prawo-personalne/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/28/dowod-na-istnienie-boga-personalnego/

11. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/24/problem-pentagramu-i-heksagramu-oraz-triskelionu/

12. https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/18/czy-jest-rewolucja/

13. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/12/04/smog-smugi-chemiczne-czyli-droga-do-waluty-energetycznej/

14. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/23/kim-jest-krol-i-czym-jest-panstwo/

15. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/07/02/izrael-iluzja-w-utopijnym-swiecie-trzeciej-sily/

16. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/17/wlasna-wizja/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/13/legenda-jestem-ktory-jestem-po-prostu-jestem/

17. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/09/28/szanowni-obywatele-wierni-i-wyborcy/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/11/list-otwarty-do-fetyszu-wladzy-tytulu-i-pozycji/

18. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/10/to-cos-co-nie-daje-zyc/

19. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/12/11/jesli-masz-pytania-najpierw-zadaj-je-sobie/

20. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/18/ewolucja-niewolnictwa/

21. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/29/ignorancja-nie-oznacza-niewinnosci-czyli-dlaczego-zabijanie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/09/kim-jest-dziecko/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/07/10/mityczna-wiez-rodziny-czyli-dekonstrukcja-prawdy-za-pomoca-wielowymiarowych-relacji-toksycznych/

22. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/09/watykan-czyli-kult-kontroli-plodnosci-niewolnikow/

23. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/02/nowy-poczatek-swiata-i-walka-o-personalna-wolnosc-kazdej-jednostki/

https://panlogika.wordpress.com/2017/12/01/nowy-poczatek-swiata-kierunek-akademii-filozoficznej-dydymusa/

24. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/05/depresja-oczyma-logiki/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/11/05/depresja-czyli-bron-osob-swiadomych/

25. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/27/mowa-nienawisci-oraz-zle-oko/

26. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/26/czarne-marsze-czyli-jak-niewolnikom-nasrano/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/16/pedofilia-i-lgbtq-czyli-manipulacja-naprawde-wysokich-lotow/

27. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/05/14/symbolizm-jezyk-tajemnic-i-senne-mary/

28. https://ligaswiatanews.wordpress.com/2016/10/23/psychiatria-bzdura-dla-naiwnych/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2016/12/07/hierarchia-psychopatow-czyli-falszywy-swiat-iluzji/

29. https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2019/05/09/samo-poszanowania-magia-intencyjna/

https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2018/07/30/paradoksy-wiary-i-magia-intencyjna/

30. https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2017/11/aby-czowiek-by-szczesliwy.html

https://swiatowaliga.blogspot.com/2017/04/epikur-i-dziedzictwo-zaprzysiezonych.html

31. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/01/mysl-o-mnie-dobrze-lub-wcale/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/27/mowa-nienawisci-oraz-zle-oko/

32. https://trueshopl.wordpress.com/2019/04/18/magia-intencyjna/

33. https://manipulanci.wordpress.com

34. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/04/03/czym-jest-praca/

35. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/07/25/wampiryzm-alegoria-zakorzenienia-ideologi-prawa-zwierzat-w-czlowieku/

36. https://swiatowaliga.blogspot.com/2016/10/rzad-i-iluzja-urzedu.html

37. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/10/swiadomy-sen/

38. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/07/27/teatr-i-aktorstwo-kult-ur-owe/

39. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/11/18/czym-jest-pieklo/